Rổ Nắp 644

Rổ Nắp 644

Mã: 644
Kích thước 262 × 177 × 122 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lá LITA, Xám LITA

Mã: 644
Xóa
  • 15
  • 157
  • Mô tả

Mô tả