Rổ Nắp 645

Rổ Nắp 645

Mã: 645
Kích thước 359 × 268 × 138 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lá LITA, Xám LITA

Mã: 645
Xóa
  • 15
  • 157
  • Mô tả

Mô tả