Rổ Nắp 646

Rổ Nắp 646

Mã: 646
Kích thước 359 × 268 × 218 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lá LITA, Xám LITA

Mã: 646
Xóa
  • 15
  • 157
  • Mô tả

Mô tả