Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

Mã: 231 - 235
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Rổ, Ngọc, Vàng Chanh, Vàng Rổ, Đỏ

Mã: 231 - 235
Xóa

Kích thước:

Rổ nắp nhỏ (231): 250 x 185 x H115 mm

Rổ nắp lớn (235):  340 x 250 x H135 mm

  • 15
  • 36