Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

Mã: 231 - 235 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 231 - 235 LITA
Xóa

Nhỏ   No. 231  250 x 185 x H115 mm

Lớn   No. 235  340 x 250 x H135 mm

  • 15
  • 157