Rổ Tròn

Rổ Tròn

Mã: 343 - 344 - 345 -346
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc, Vàng Chanh, Vàng Rổ, Đỏ

Mã: 343 - 344 - 345 -346
Xóa

Kích thước:

343: Ø440 x H140 mm

344: Ø455 x H155 mm

345: Ø540 x H180 mm

346: Ø590 x H190 mm

  • 15
  • 36