Rổ Tròn

Rổ Tròn

Mã: 343 - 344 - 345 - 346 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 343 - 344 - 345 - 346 LITA
Xóa

No. 343   Ø440 x H140 mm

No. 344   Ø455 x H155 mm

No. 345   Ø540 x H180 mm

No. 346   Ø590 x H190 mm

 

  • 15
  • 157