Sọt Nhựa Vuông

Sọt Nhựa Vuông

Mã: 209 - 210 - 211 - 212
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc, Đỏ

Mã: 209 - 210 - 211 - 212
Xóa

Sọt Nhựa Vuông Nhỏ (209):    275 x 275 x H295 mm

Sọt Nhựa Vuông Trung (210): 305 x 305 x H370 mm

Sọt Nhựa Vuông Lớn (211):    365 x 365 x H405 mm

Sọt Nhựa Vuông Đại (212):     410 x 410 x H450 mm

  • 15
  • 60