Sọt Nhựa Vuông

Sọt Nhựa Vuông

Mã: 209 - 210 - 211 - 212 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 209 - 210 - 211 - 212 LITA
Xóa

Nhỏ     No. 209    275 x 275 x H295 mm
Trung  No. 210    305 x 305 x H370 mm
Lớn     No. 211    365 x 365 x H405 mm
Đại      No. 212    410 x 410 x H450 mm

  • 15
  • 157