Sọt Tròn Có Quai

Sọt Tròn Có Quai

Mã: 319 - 461
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Dương Thái, Đỏ

Mã: 319 - 461
Xóa

Sọt Tròn Có Quai Lớn (319): Ø365 x H405 mm

Sọt Tròn Có Quai Đại (461):  Ø430 x H460 mm

  • 15
  • 60