Sọt Tròn Có Quai

Sọt Tròn Có Quai

Mã: 319 - 461 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 319 - 461 LITA
Xóa

Lớn  No. 319  Ø365 x H405 mm
Đại   No. 461  Ø430 x H460 mm

  • 15
  • 157