Thau Tắm

Thau Tắm

Mã: 475 - 289 - 500 - 217
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc Trai, Đỏ

Mã: 475 - 289 - 500 - 217
Xóa

Thau Tắm Cồ (475):   790 x 480 x H230 mm

Thau Tắm Lớn (289): 730 x 430 x H208 mm

Thau Tắm Trung (500): 647 x 415 x H178 mm

Thau Tắm Nhỏ (217):   595 x 405 x H155 mm

  • 15
  • 37