Thau Tắm

Thau Tắm

Mã: 475 - 289 - 500 - 217 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 475 - 289 - 500 - 217 LITA
Xóa

475:   790 x 480 x H230 mm

289:   730 x 430 x H208 mm

500:   647 x 415 x H178 mm

217:   595 x 405 x H155 mm

  • 15
  • 157