Thau Tắm

Thau Tắm

Mã: 475 - 289 - 500 - 217 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 475 - 289 - 500 - 217 LITA
Xóa

Nhỏ     No.217   590 x 400 x H155 mm

Trung  No.500   645 x 415 x H165 mm

Lớn     No.289   730 x 445 x H205 mm

Cồ       No.475   790 x 475 x H230 mm

 

 

 

  • 15
  • 157