Thùng Đá Hibox 110

Thùng Đá Hibox 110

Mã: 643
Kích thước 740 × 470 × 630 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Cam, Đỏ

Mã: 643
Xóa
  • 15
  • 48
  • Mô tả

Mô tả