Thùng Đa Năng

Thùng Đa Năng

Mã: 523-524-372-525-546-526
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 523-524-372-525-546-526
Xóa

Kích thước:

Thùng Đa Năng 30L (523):   527 x 372 x H270 mm

Thùng Đa Năng 60L (524):   617 x 434 x H340 mm

Thùng Đa Năng 80L (372):   630 x 430 x H380 mm

Thùng Đa Năng 90L (525):   710 x 498 x H412 mm

Thùng Đa Năng 120L (546): 750 x 520 x H460 mm

Thùng Đa Năng 140L (526): 803 x 575 x H484 mm

  • 15
  • 58