Thùng Gạo

Thùng Gạo

Mã: N/A
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc Trai, Đỏ

Mã: N/A
Xóa

Mã sản phẩm: 348 – 338 – 281 – 280 – 339 – 308

Kích Thước:

Thùng Gạo 60L (348): Ø450 x H510 mm

Thùng Gạo 80L (338): Ø530 x H575 mm

Thùng Gạo 110L (281): Ø560 x H640 mm

Thùng Gạo 125L (280): Ø590 x H670 mm

Thùng Gạo 160L (339): Ø620 x H725 mm

Thùng Gạo 220L (308): Ø680 x H810 mm

  • 15
  • 38