Thùng Phuy 160L (Đai Sắt)

Thùng Phuy 160L (Đai Sắt)

Mã: N/A
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Mã: N/A

Kích thước không nắp : Ø493 x H977mm (+/- 10mm)

Kích thước có nắp : Ø493 x H986mm (+/- 10mm)

Trọng lượng : 6.3 kg (+/-3%)

Chất liệu : Nhựa HDPE thổi

  • 97
  • 64