Thùng Rác Đạp Tròn

Thùng Rác Đạp Tròn

Mã: 602 - 603
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Đô, Xám

Mã: 602 - 603
Xóa

Kích Thước:

602 – Thùng Rác Đạp Tròn Nhỏ

290 x 230 x H285 mm

603 – Thùng Rác Đạp Tròn Lớn

345 x 270 x H340 mm

  • 15
  • 60