Thùng Rác Đạp Vuông

Thùng Rác Đạp Vuông

Mã: 501 - 305 - 306 - 307
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Đô, Lá Nhạt, Xám Thùng Rác

Mã: 501 - 305 - 306 - 307
Xóa

Kích Thước:

Thùng Rác Đạp Vuông Nhí (501):      165 x 150 x H 215 mm

Thùng Rác Đạp Vuông Nhỏ (305):     250 x 230 x H 300 mm

Thùng Rác Đạp Vuông Trung (306):  285 x 260 x H 355 mm

Thùng Rác Đạp Vuông Lớn (307):     350 x 330 x H 450 mm

  • 15
  • 60