Thùng Rác Đạp Vuông Nhật

Thùng Rác Đạp Vuông Nhật

Mã số: 393 - 239
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Vàng Kem, Xám Thùng Rác

Mã số: 393 - 239
Xóa

Kích Thước:

393: 290 x 190 x H290 mm

239: 340 x 230 x H140 mm

  • 15
  • 60