Thùng Rác Đạp Nhật

Thùng Rác Đạp Nhật

Mã: 393 - 239 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Nâu LITA, Vàng LITA, Xanh LITA

Mã: 393 - 239 LITA
Xóa

Nhỏ     No. 393    290 x 190 x H290 mm
Lớn     No. 239    340 x 230 x H410 mm

  • 15
  • 157