Thùng Rác Lật

Thùng Rác Lật

Mã: 354 - 346 - 356
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Xám Thùng Rác, Đỏ, Xanh lá

Mã: 354 - 346 - 356
Xóa

Kích Thước:

Thùng Rác Lật Nhỏ (354):    240 x 170 x H370 mm

Thùng Rác Lật Trung (346): 325 x 225 x H485 mm

Thùng Rác Lật Lớn (356):    400 x 275 x H590 mm

  • 15
  • 60