Thùng Rác Lật

Thùng Rác Lật

Mã: 354 - 346 - 356 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Nâu LITA, Vàng LITA, Xanh LITA

Mã: 354 - 346 - 356 LITA
Xóa

Nhỏ     No. 354    240 x 170 x H370 mm
Trung  No. 346    325 x 225 x H485 mm
Lớn     No. 356    400 x 275 x H590 mm

  • 15
  • 157