Tủ Hita T003 – Con Heo

Tủ Hita T003 – Con Heo

Mã số: 795-3
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Hồng, Trắng, Xanh Biển

Mã số: 795-3
Xóa

3 Tầng: 600 x 480 x H720 mm

4 Tầng: 600 x 480 x H960 mm

5 Tầng: 600 x 480 x H1200 mm

  • 15
  • 50