Tủ Hita T001 – Con Gấu

Tủ Hita T001 – Con Gấu

Mã số: 795-1
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Hồng, Trắng

Mã số: 795-1
Xóa

Kích thước:

3 Tầng: 600 x 480 x H720 mm

4 Tầng: 600 x 480 x H960 mm

5 Tầng: 600 x 480 x H1200 mm

  • 15
  • 50