Tủ Hita T006 – Chim Cánh Cụt

Tủ Hita T006 – Chim Cánh Cụt

Mã số: 795-6
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Xanh Biển, Xanh lam

Mã số: 795-6
Xóa

3 Tầng: 600 x 480 x H720 mm

4 Tầng: 600 x 480 x H960 mm

5 Tầng: 600 x 480 x H1200 mm

  • 15
  • 50