Tủ A4 LITA

Tủ A4 LITA

Mã: 604 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 604 LITA
Xóa

1 Tầng        604-1          262 x 345 x H140 mm

2 Tầng        604-2          262 x 345 x H261 mm

3 Tầng        604-3          262 x 345 x H382 mm

4 Tầng        604-4          262 x 345 x H506 mm

5 Tầng        604-5          262 x 345 x H624 mm

  • 15
  • 157