Tủ Thấp

Mã số: 357
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái

Mã số: 357

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Tủ Thấp 3 Ngăn: 450 x 350 x H620 mm

Tủ Thấp 4 Ngăn: 450 x 350 x H810 mm

Tủ Thấp 5 Ngăn: 450 x 350 x H1010 mm

  • 15
  • 50