Tủ Trung

Tủ Trung

Mã: 358
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Lá Chuối, Lá Nhạt, Xanh Biển, Cam

Mã: 358
Xóa

Tủ Trung 3 Ngăn: 400 x 295 x H405 mm

Tủ Trung 4 Ngăn: 400 x 295 x H520 mm

Tủ Trung 5 Ngăn: 400 x 295 x H640 mm

  • 15
  • 50