Mã: 108 - 110 - 112 - 222 - 220 - 266
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc Trai, Vàng Chanh, Đỏ

Mã: 108 - 110 - 112 - 222 - 220 - 266
Xóa

Xô 8L (108):   Ø240 x H230 mm

Xô 10L (110): Ø265 x H240 mm

Xô 12L (112): Ø290 x H260 mm

Xô 14L (222): Ø280 x H300 mm

Xô 18L (220): Ø290 x H320 mm

Xô 20L (266): Ø350 x H340 mm

 

  • 15
  • 59