Xô Đá

Xô Đá

Mã: 441 - 442 - 440 - 440M - 446
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Xanh Biển, Đỏ, Vàng

Mã: 441 - 442 - 440 - 440M - 446
Xóa

Xô Đá Nhỏ (441): Ø175 x H165 mm

Xô Đá Trung (442): Ø200 x H190 mm

Xô Đá Lớn Mỏng (440): Ø230 x H220 mm

Xô Đá Lớn (440M): Ø230 x H220 mm

Xô Đá Đại (446): Ø245 x H240 mm

  • 15
  • 59