• Rổ Chữ Nhật

  Kích thước:

  534: 245 x 170 x H70 mm

  535: 285 x 200 x H73 mm

  536: 330 x 225 x H75 mm

  537: 380 x 260 x H90 mm

  538: 495 x 330 x H115 mm

  539: 245 x 170 x H70 mm

  MS:534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539
 • Rổ Đôi Vuông

  Kích thước:

  Rổ đôi vuông nhỏ (514):   195 x 195 x H70 mm

  Rổ đôi vuông trung (515): 228 x 228 x H80 mm

  Rổ đôi vuông lớn (516):    267 x 267 x H98 mm

  MS:514 - 515 - 516