Thùng Sơn Quai Nhựa

Thùng Sơn Quai Nhựa

Mã số: N/A
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: N/A
Xóa

Kích Thước:

3.8L: 204 (Miệng) x 200 (Đáy) x H 185 (Cao) mm

5L:    201 (Miệng) x 188 (Đáy) x H 242 (Cao) mm

  • 18
  • 68