Pallet Liền Khối 1 Mặt

Pallet Liền Khối 1 Mặt

Mã: 562
Kích thước 1200 × 1200 × 150 mm
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Mã: 562

Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

Tải Trọng Tĩnh: 5000 kg

Tải Trọng Nâng: 2000 kg

Trọng Lượng: 21.5 kg (+/- 0.5 kg)

 

  • 18
  • 62