Pallet Liền Khối 1 Mặt

Pallet Liền Khối 1 Mặt

Mã: 481
Kích thước 1100 × 1100 × 125 mm
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Dương

Mã: 481
Xóa

Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

Tải Trọng Tĩnh: 1000 kg

Tải Trọng Nâng: 600 kg

Trọng Lượng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)

 

  • 18
  • 62