Pallet Liền Khối 1 Mặt

Pallet Liền Khối 1 Mặt

Mã: 496C
Kích thước 1000 × 1200 × 140 mm
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Dương

Mã: 496C
Xóa

Tải Trọng Tĩnh: 3000 kg

Tải Trọng Nâng: 1000 kg

Trọng Lượng: 16 kg (+/- 0.5 kg)

  • 18
  • 62