Thùng B Không Nắp (Có Quai Sắt)

Thùng B Không Nắp (Có Quai Sắt)

Mã: N/A
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Vàng Thùng Rác

Mã: N/A
Xóa

Kích thước:

10L: 247 (Miệng) x 210 (Đáy) x 255 (Cao) mm

15L: 284 (Miệng) x 240 (Đáy) x 328 (Cao) mm

20L: 300 (Miệng) x 247 (Đáy) x 360 (Cao) mm

  • 18
  • 68