Pallet Liền Khối 1 Mặt

Pallet Liền Khối 1 Mặt

Mã: 402
Kích thước 1000 × 1200 × 150 mm
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Dương

Mã: 402
Xóa

Loại: Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng

Tải Trọng Tĩnh: 4000 kg

Tải Trọng Nâng: 1000 kg

Trọng Lượng: 18 kg (+/- 0.5 kg)

 

  • 18
  • 62