Thùng Rác 90L Nắp Kín

Thùng Rác 90L Nắp Kín

Mã: 503K
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Cam Thùng Rác, Lá Đậm, Vàng Thùng Rác

Mã: 503K
Xóa

Kích Thước

Có bánh xe:       550 x 420 x H 890 mm

Không bánh xe: 550 x 420 x H 884 mm

  • 18
  • 65