Thùng Sơn Quai Sắt

Thùng Sơn Quai Sắt

Mã: N/A
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: N/A
Xóa

Kích Thước:

5L:   224 (Miệng) x 211 (Đáy) x H192 (Cao) mm

6L:   205 (Miệng) x 175 (Đáy) x H240 (Cao) mm

10L: 275 (Miệng) x 260 (Đáy) x H254 (Cao) mm

12L: 270 (Miệng) x 235 (Đáy) x H280 (Cao) mm

15L: 315 (Miệng) x 294 (Đáy) x H330 (Cao) mm

18L: 330 (Miệng) x 313 (Đáy) x H351 (Cao) mm

20L: 355 (Miệng) x 315 (Đáy) x H361 (Cao) mm

22L: 350 (Miệng) x 270 (Đáy) x H365 (Cao) mm

  • 18
  • 68