Pallet Liền Khối 1 Mặt

Pallet Liền Khối 1 Mặt

Mã: 561
Kích thước 1100 × 1100 × 150 mm
Nguyên liệu

HDPE nguyên sinh

Màu sắc

Dương

Mã: 561
Xóa

Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

Tải Trọng Tĩnh: 3000 kg

Tải Trọng Nâng: 1000 kg

Trọng Lượng: 11.5 kg (+/- 0.5 kg)

  • 18
  • 62