Pallet Liền Khối 2 Mặt

Pallet Liền Khối 2 Mặt

Mã: 403
Kích thước 1200 × 1000 × 150 mm
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Dương

Mã: 403
Xóa

Loại: Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng

Tải Trọng Tĩnh: 5000 kg

Tải Trọng Nâng: 1500 kg

Trọng Lượng: 23 kg (+/- 0.5 kg)

 

  • 62