Pallet Vuông

Pallet Vuông

Mã: 594
Kích thước 600 × 600 × 100 mm
Nguyên liệu

HDPE chính phẩm

Màu sắc

Dương, Đỏ

Mã: 594
Xóa

Tải Trọng Tĩnh: 100 kg

Trọng Lượng: 2.9 kg (+/- 0.5 kg)

Chất Liệu: HDPE nguyên sinh

  • 18
  • 62