• Bội Tròn

  Bội Tròn 4T7 (582): Ø472 x H312 mm

  Bội Tròn 5T2 (583): Ø520 x H335 mm

  MS:582 - 583
 • Bình Nắp Bật Hibox

  587: 85 x 85 x H225 mm

  Dung Tích: 500 ml

  588: 93 x 93 x H242 mm

  Dung Tích: 700 ml

  MS:587 - 588
 • Xô Đá

  Xô Đá Nhỏ (441): Ø175 x H165 mm

  Xô Đá Trung (442): Ø200 x H190 mm

  Xô Đá Lớn Mỏng (440): Ø230 x H220 mm

  Xô Đá Lớn (440M): Ø230 x H220 mm

  Xô Đá Đại (446): Ø245 x H240 mm

  MS:441 - 442 - 440 - 440M - 446
 • Thau Tròn

  Thau 2T8 (309): Ø280 x H90 mm

  Thau 3T2 (248): Ø300 x H100 mm

  Thau 3T6 (250): Ø350 x H100 mm

  Thau 4T2 (251): Ø400 x H130 mm

  Thau 4T8 (215): Ø460 x H150 mm

  Thau 5T4 (218): Ø540 x H185 mm

  Thau 6T2 (336): Ø620 x H216 mm

  MS:309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336
 • Cần Xé

  Kích Thước:

  Cần Xé Nhỏ   (340): Ø390 x H200 mm

  Cần Xé Trung (214): Ø460 x H250 mm

  Cần Xé Lớn    (230): Ø530 x H260 mm

  Cần Xé Đại     (271): Ø530 x H380 mm

  Cần Xé Cồ      (399): Ø560 x H395 mm

  MS:340 - 214 - 230 - 271 - 399
 • Rổ Chữ Nhật

  Kích thước:

  534: 245 x 170 x H70 mm

  535: 285 x 200 x H73 mm

  536: 330 x 225 x H75 mm

  537: 380 x 260 x H90 mm

  538: 432 x 292 x H100 mm

  539: 495 x 330 x H115 mm

  MS:534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539
 • Rổ Đôi Vuông

  Kích thước:

  514: 195 x 195 x H70 mm

  515: 228 x 228 x H80 mm

  516: 267 x 267 x H98 mm

  MS:514 - 515 - 516